ساسکین، با تجربه در زیست شناسی ساختار پوست

دیدگاه ما:

ساسکین یک برند فرانسوی است که مسئولیت این تفاوت را در سراسر 5 قاره برعهده گرفته است. انتظارات شما با توجه به سن، محل تولد، رنگ پوست و مدت زمان قرار گرفتن در معرض آلودگی ها و اشعه ماوراء بنفش متفاوت می باشد. از این روی، ما از مواد اولیه گیاهی در محصولاتمان استفاده می کنیم که با هر نوع پوستی سازگار می باشد.

ماموریت ما:

داشتن انگیزه هر چه بیشتر در انجام کار است.

انتخاب ما استفاده از مواد اولیه گیاهی در تولید محصولاتمان است که صرف نظر از مواردی چون سن، تراکم و سفتی، رنگ و نوع پوست، با انواع پوست نیز سازگار می باشند. این مواد گیاهی با توجه به نوع و شرایط پوست شما، مکانیزم بیولوژیکی اپیدرم را شبیه سازی می کنند تا بتواند نیازهای مختلف آنرا پوشش دهند.

تعهد ما:

عهد و پیمان صادقانه و حصول نتایج قابل توجه است.

هدف محصولات آرایشی و بهداشتی ما اصلاح عدم تعادل پوست و پیشگیری از تاثیر تهاجمی عوامل خارجی و نیز بهبود کیفیت کلی پوست می باشد. در یک دنیای کمال گرا، برند ما یک نماد بصری از صداقت، نمایاندن حقیقت زنان در سنین مختلف و از نواحی مختلف دنیا توسط پیامی است که براساس حقایق علمی و صداقت شکل گرفته است.

هدف ما:

تمرکز بر سلامت پوست شماست.