شهرکرد- خیابان کاشانی - نبش خیابان وارث - جنب اداره حج و اوقاف - کوچه بیست وچهار

تلفن : 32263360 - 038

ساعت حضور پزشک:

همه روزه عصر ها به غیر از پنج شنبه ها 16 الی 21

صبح های دوشنبه و چهارشنبه 10 الی 13:30

ساعت کار مرکز :

همه روزه صبح ها از ساعت 10 الی 13:30 و عصر ها 16 الی 21

تلفن تماس جهت رزرو نوبت : 03832263360 و 03832263361