دکتر پرستو خسروانی درسال 1386 تحصیلات خود را در رشته دکتری عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به پایان برده و درسال 1393 کسب رتبه ممتازی دکتری تخصصی پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخذ کرده و سپس موفق به دریافت بورد تخصصی بیماری های پوست و مو گردیدند. درحال حاضر تنها خانم متخصص پوست شهرکرد می باشد و در کلینیک امام رضا (ع) و بزرگترین مرکز تخصصی پوست، مو و زیبایی خود در شهرکرد مشغول به طبابت هستند.