کلینیک امام علی

آدرس: شهرکرد - خیابان شریعتی - بعد از میدان بسیج

روزهای زوج ساعت 14:30 تا 16

تلفن: 32241900

کلینیک حضرت رسول

آدرس: شهرکرد - چهارراه فردوسی

روزهای یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17

تلفن: 33352054