* متولد تهران

* دوران تحصیل راهنمایی و دبیرستان:

مدرسه روشنگر تهران

* دوران پزشکی عمومی:

ورودی سال 1380 دانشگاه علوم پزشکی ایران

* گذراندن دوران طرح پزشک عمومی:

ملایر (استان همدان)

* دوران تخصص پوست و مو:

ورودی سال 91 دانشگاه علوم پزشکی همدان

* اخذ بورد تخصصی:

سال 1395