ایمیل: skhayambashi@gmail.com

اینستاگرام: dr.saeidkhayambashi

تلگرام: drsaeidkhayambashi