اصفهان - خیابان توحید میانی - مجتمع پزشکان توحید - طبقه سوم داروخانه دی - واحد 313

تلفن: 36265704-031

ساعات پذیرش عصر روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه