نجف آباد - خیابان امام خمینی - پایین تر از چهار راه شهرداری - مقابل پاساژ ملت - کوچه شهید محمدی
تلفن: 42612200-031
ساعات پذیرش:
عصر روزهای زوج از 17 تا 20:30
صبح روز های شنبه و سه شنبه از 11 تا 12:30

اصفهان - خیابان شمس آبادی - بین بسیج و چهار راه قصر - مجتمع مسیح - طبقه سوم - واحد 33
تلفن: 32242366-031
ساعات پذیرش:
عصر روزهای یکشنبه و سه شنبه از 17 تا 20:30