درمانگاه حضرت زهرای مرضیه
آدرس: اصفهان - میدان طوقچی - خیابان هاتف
تلفن: 34456061-031
صبح روزهای شنبه،دوشنبه،چهارشنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و عصر یکشنبه ها 16:30 تا 18:30

درمانگاه مهدیه
آدرس: اصفهان - ابتدای خیابان رباط اول
تلفن: 34429946-031
صبح یکشنبه ها 9 تا 12 و عصر سه شنبه ها 16:30 تا 18:30

درمانگاه حضرت ابوالفضل
آدرس: اصفهان - خیابان کاوه - میدان برازنده
تلفن: 34501080-031
عصر روز های فرد (یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه) 19:30 تا 21