متولد در شهرستان بروجن

دوران ابتدایی در شهرستان بروجن

دوران دبیرستان در شهر اصفهان

اخذ پزشکی عمومی از دانشگاه اصفهان

اخذ تخصصی پوست و مو از دانشگاه اصفهان در سال 1375 و دارای گواهینامه لیزر و جراحی های پوستی

سابقه 20 ساله در مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک دانشگاه اصفهان