اصفهان - خیابان چهار باغ بالا - روبروی زمزم - مجتمع پارسیان - طبقه اول - شماره 313

تلفن: 36274949 و 36274947 - 031

ساعات پذیرش: از شنبه تا پنج شنبه ساعت 15:30 تا 20